Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Postoupili jsme do celostátního kola!!

I v letošním školním roce se naši žáci zúčastnili 7. ročníku soutěže SAPERE – vědět jak žít. Soutěž v České republice vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Postoupili jsme do celostátního kola!!

Soutěž je organizována dle pravidel Evropské charty SAPERE (Sapere Association Internationale) založené královským nařízením Belgie ze dne 14. 9. 2005. Členy Charty SAPERE jsou nyní: Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Nizozemí, Norsko, Švédsko a Švýcarsko. V roce 2010 podepsal přistoupení k Chartě SAPERE za Českou republiku předseda správní rady FINANČNÍ GRAMOTNOST, o. p. s. a tím umožnil používat Evropskou ochrannou známku SAPERE. Soutěžní otázky jsou koncipovány tak, aby navazovaly na výuku předmětů souvisejících s danou tématikou zařazených v RVP a ŠVP, odborným metodickým materiálům doporučeným iniciativou SAPERE a standardům obecně platným v těchto základních tematických okruzích:

I. Životní prostředí a životní styl (zásady ekologie) II. Zdravá výživa (zásady stravování) III. Pohyb jako součást zdravého životního stylu (zásady pohybu) IV. Potraviny (zásady manipulace a základní informace) V. Prevence nemocí (zásady zdravovědy) VI. Smysly a vjemy v praxi (čich, chuť, hmat, zrak atd.).

Cílem soutěže "SAPERE - vědět, jak žít" je neformálním způsobem vzbudit a rozvíjet zájem žáků základních a středních škol a dalších občanů ČR a celé EU o zdravý životní styl, včetně zdravé výživy. Soutěž je základní součástí prevence žáků a dospělých proti obezitě, poruchám příjmu potravy, nemocem kardiovaskulárního systému. Soutěž současně rozšíří jejich praktické a teoretické znalosti a vědomosti v oblasti zdravého životního stylu vč. zdravé výživy.

Soutěž probíhá v několika kolech: školní, okresní, krajské a celostátní. Suverénně ve všech kolech na prvním místě skončili naši žáci Petra Nývltová, Jan Novák a František Škvrna, kteří postoupili až do celostátního kola mezi nejlepšími 14 kraji. Celostátní kolo probíhalo v Praze a bylo celkem dost náročné. Záleželo nejen na správnosti zodpovězených otázek, ale zároveň na rychlosti. Zde naši „hrdinové“ neskončili na „bedně“ vítězů, ale i tak byli hodně úspěšní! Blahopřejeme a věříme, že v příštím školním roce „vytřou zrak“ i Pražákům.

Mgr. Mikundová Radka

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook