Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška je organizována podle podmínek projektu Nová závěrečná zkouška 2. Informace o jednotném zadání najdete zde .

Účelem závěrečné zkoušky je ověřit, jak si žáci osvojili vědomosti, dovednosti a návyky stanovené učebními osnovami, a prověřit jejich připravenost pro výkon povolání.

Podmínkou konání závěrečné zkoušky je úspěšné ukončení posledního ročníku vzdě­lávání.

Závěrečná zkouška se skládá:

1. Zpracování samostatné odborné práce na vylosované téma

Samostatnou odbornou práci bude žák využívat při praktické zkoušce takto

Praktický úkol ze samostatné odborné práce

Obhajoba samostatné odborné práce

Komunikace v cizím jazyce

2. Písemná zkouška 

Písemná zkouška se bude konat podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Pro písemnou zkoušku ředitelka školy převezme z jednotného zadání nejméně 3 témata, z nichž si žák jedno téma zvolí. Písemná zkouška trvá nejdéle 240 minut.

3. Praktická zkouška

Praktická zkouška se bude konat podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek a skládá se z:

 • Samostatná odborná práce (dále jen SOP)
 • dovednost

ŠVP ČÍŠNÍK, barman – max. trvání zkoušky 2 dny á 7 hodin

1. DEN:  14:00 – 20:00

 • Provedení úkolů ze SOP
 • Příprava slavnostní tabule (4 osoby)
 • Představení SOP – obhajoba
 • Prezentace v cizím jazyce

2. DEN: 7:00 – 14:00

 • Obsluha hostů v provozu
 • Dovednost číšníka v běžném provozu
 • Odborná dovednost číšníka
 • Míchaný nápoj – pódiové vystoupení

ŠVP KUCHAŘ, ČÍŠNÍK - trvání zkoušky 3 dny á 6 hodin

1. DEN: 6:00 – 12:00

 • Příprava a normování hlavního pokrmu s přílohou
 • Příprava jednoho hlavního teplého pokrmu z navrženého menu nejméně ve dvou porcích

2. DEN: 14:00 – 20:00

 • Provedení úkolů ze SOP
 • Představení SOP – obhajoba
 • Prezentace v cizím jazyce
 • Příprava slavnostní tabule – výseč (2 osoby)

3. DEN: 7:00 – 13:00

 • Obsluha hostů v provozu
 • Odborná dovednost

ŠVP KUCHAŘ – max. trvání zkoušky 2 dny á 7 hodin

1 DEN: 14:00 – 20:00

Provedení úkolů ze samostatné odborné práce:

 • Připravit jeden hlavní teplý pokrm z navrženého menu
 • Představit svoji SOP – obhajoba
 • Prezentace v cizím jazyce

2. DEN 6:00 – 14:00

 • Normování a příprava hlavního pokrmu s přílohou a vedlejšího pokrmu.
 • Dovednostní úkol

4. Ústní zkouška

Ústní zkouška se bude konat podle Jednotného zadání závěrečných zkoušek. Pro ústní zkoušku ředitel školy převezme z jednotného zadání 25 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Ke každému tématu ústní zkoušky je přiřazena jedna otázka z Obecného přehledu ze světa práce.

 • příprava ke zkoušce nejméně 15 minut
 • zkouška trvá nejdéle 15 minut
Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook