Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Obory vzdělávání

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S MATURITNÍ ZKOUŠKOU

65-42-M/01 Hotelnictví

ŠVP Hotelnictví pro život Délka studia: 4 roky

Tento obor je v naší škole koncipován s rozšířenou praktickou výukou. Žáci chodí jeden den v týdnu do školení resturace a školní kuchyně a své teoretické znalosti převádějí v praktické činnosti. Odborná praxe probíhá na externích smluvních pracovištích. Jedná se o souvislou praxi v trvání čtyř týdnů.

Uplatnění absolventa v praxi

Obor 65-42-M/01 Hotelnictví připravuje absolventy k výkonu nižších a středních managerských pozic v oblasti stravovacích a ubytovacích služeb a služeb cestovního ruchu. Poznatky z technologie a obsluhy spolu s praktickými cvičeními a odbornou praxí vytvářejí solidní základ k tomu, aby se v dané problematice dokázali dobře orientovat a mohli po relativně krátké době řídit práci jiných. Jsou vybaveni znalostmi potřebnými k podnikání i k práci v zahraničí.

65-41-L/51 Gastronomie (nástavbové studium)

ŠVP Gastronomické služby Délka studia: 2 roky

Uplatnění absolventa v praxi

Studijní obor 65-41-L/01 Gastronomie, ŠVP Gastronomické služby prohlubuje a rozšiřuje znalosti, které žáci získali ve tříletém učebním oboru kuchař - číšník. Toto prohloubení a rozšíření je zaměřeno na poznání současného rozvoje pohostinství formou malých a středních hostinských, restauračních a hotelových provozů. Poskytuje znalosti v oblasti marketingu, managementu, základů obchodního práva, účetnictví, administrativní a informační techniky. Jeho cílem je připravit všestranně zdatné podnikatele, znalé moderního provozu a metod řízení závodů společného stravování.

Absolventi uvedených studijních oborů se mohou na základě úspěšně vykonané maturitní zkoušky ucházet o pomaturitní studium na vyšších odborných školách. Rovněž mohou podat přihlášku ke studiu na vysoké škole.

Úspěšní absolventi studia v oborech ukončených maturitní zkouškou obdrží společně s maturitním vysvědčením EUROPASS – dodatek k osvědčení v anglickém jazyce. Tento doklad potvrzuje, že jeho majitel ukončil studium v daném oboru. Doklad je platný ve všech státech EU. Více informací o EUROPASSu najdete na adrese: www.europass.cz

STŘEDNÍ VZDĚLÁNÍ S VÝUČNÍM LISTEM

65-51-H/01 Kuchař – číšník

Délka studia: 3 roky

ŠVP Gastronomie pro život – Kuchař, číšník

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře i číšníka v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy a nápoje. Ovládá základy jednoduché obsluhy. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního i odbytového střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta
k maturitní zkoušce.

ŠVP Gastronomie pro život – Číšník, barman

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání číšníka, barmana v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení zajistil kvalifikovanou obsluhu a připravoval různé nápoje. Ovládá základy jednoduché a složité obsluhy. Je vybaven poznatky o nápojích, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz odbytového střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

ŠVP Gastronomie pro život – Kuchař

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání kuchaře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Technologie a Stolničení /doplněné o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy teplé i studené kuchyně. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

ŠVP Gastronomie pro život – Kuchař, cukrář

Uplatnění absolventa v praxi

Absolvent se uplatní při výkonu povolání Kuchaře, cukráře v pozici zaměstnance v provozech všech typů a ve­likostí. Po získání zákonem stanovené praxe může soukromě podnikat v pohostinství. Kuchařská i cukrářská technologie/doplněná o praktickou pasáž/ spolu s  odborným výcvikem vytvářejí základ k tomu, aby s použitím technologických zařízení připravoval pokrmy teplé i studené kuchyně a cukrářské výrobky a restaurační moučníky. Je vybaven poznatky o potravinách, jejich využitelnosti a správném skladování, dodržuje hygienické předpisy, pravidla BOZP a PO. Zajišťuje provoz výrobního střediska, organizuje potřebné činnosti a vede požadovanou evidenci. Vystupuje společensky, postupně zvládá obtížnější pracovní i životní situace. Žákům, kteří mají dobré studijní předpoklady, se otevírá cesta k maturitní zkoušce.

 

 
Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook