Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Název projektu: EU peníze středním školám - hotelovka Teplice

Předpokládané datum zahájení projektu: 31. 08. 2012

Předpokládané datum ukončení projektu: 30. 08. 2014

Cíle projektu:

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním spolupráce se zaměstnavateli. Zvýšení efektivity práce se žáky ve vybraných prioritních tématech bude probíhat formou individualizace výuky prostřednictvím dělení hodin nebo podporou při vzdělávání žáků s SVP a žáků mimořádně nadaných. Zlepšení klimatu ve školách a podpora rovného přístupu ke vzdělávání budou v projektu podpořeny zapojením asistenta pedagoga, psychologa, speciálního pedagoga a/nebo absolvováním speciálních programů pro pracovníky školy.

schválené klíčové aktivity:

I/1 - Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje čtenářské a informační gramotnosti žáků středních škol.

II/1 - Individualizace výuky cizích jazyků

II/3 - Metodický kurz pro učitele cizích jazyků

II/5 - Jazykový kurz pro učitele cizího jazyka v zahraničí

V/3 - Podpora stáží pedagogických pracovníků u zaměstnavatelů.

VII/1 - Zlepšování sociálního klimatu ve škole. Vytváření otevřeného a podporujícího školního prostředí.

 

schválená dotace: 712 706,- Kč

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook