Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Projektová výuka

VEDENÍ PRODEJNÍHO STŘEDISKA

PŘEDMĚT: HOTELOVÝ PROVOZ

Projektová výuka je součástí předmětu Hotelový provoz a navazuje na učební téma F&B Management. Cílem projektové výuky je naučit žáky všechny práce, které jsou spojené s prodejem zboží. Převzetí zboží na základě inventurního soupisu, kontrola zboží z hlediska kvality, záruční doby, obalu. Dalším procesem je příjem zboží formou příjemky, žák odhadne, kolik zboží bude potřebovat
a na základě objednávky ze skladu přijme zboží.  Sortiment je nutné správně uskladnit v prodejní místnosti a označit zboží cenovkami. O velké přestávce probíhá  vlastní prodej zboží.  Součástí tohoto procesu je i zúčtování s hostem. Podle pravidel týmové práce si žáci sami rozdělují role, ve kterých se střídají. Žáci vedou evidenci tržeb a evidenci prodaných výrobků ze střediska školní kuchyně. Další činností jsou také práce po skončení provozu, úklid a příprava pracoviště na další provoz. Výuka trvá jeden týden. Poslední den žáci vytvoří inventurní soupis, vyúčtují účetní stav zásob a provedou inventarizaci. Celou výukou žáky provází učitel, který vede dílčí úkony a dohlíží na správnost.

Rozvoj klíčových a odborných kompetence při realizaci projektu:

  • ověří správnost postupu i výsledku
  • používá odbornou terminologii
  • vyjadřuje se kultivovaně v mluveném projevu
  • odhaduje a posuzuje reálně své osobní a odborné kvality
  • jedná s odpovědností k sobě i druhým
  • nabízí a poskytuje doplňkové služby
  • aktivně dodržuje BOZP
  • chápe kvalitu jako nástroj konkurenceschopnosti

Mezipředmětové vztahy:

UCE, EKO, PCO, MAM

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook