Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Učíme se interaktivně - realizováno XI/2010 - IV/2013

Střední škola hotelnictví a společného stravování, Teplice nad Metují

Cílem projektu Učíme se interaktivně je zkvalitnit výuku rozšířením využívání moderních výukových metod a informačních technologií ve výuce na naší škole. Výuka je tak pro žáky daleko přitažlivější 
a zajímavější. Učitelům tento systém umožňuje obohatit výuku multimediálními (animace, audio/videonahrávky, grafy, tabulky, prezentace) a zpětnovazebnými prvky (e‐kurzy, e‐testy, ankety, cvičení, e‐úkoly, atd.). Vzhledem k vysoké úrovni znalosti ovládání ICT technologií mladou generací je žákům tento styl výuky podstatně bližší než klasické frontální postupy. Navíc je možné tyto metody použít i pro výuku nepřítomných žáků (např. nemocných nebo dálkově studujících).

 

Pro předměty Anglický, Německý a Český jazyk, Informační a komunikační technologie, Hotelový provoz, Potraviny a výživa, Stolničení, Marketing a management, Ekonomika, Účetnictví 
a Matematika bude vytvořena rozsáhlá sada vzdělávacích podkladů. Na jejich tvorbě se bude podílet 7 tvůrců e‐learningových materiálů z řad pedagogů a 4 tvůrci z řad externích specialistů, kteří tak doplní učivo probírané v klasických učebnicích, a to se speciálním zaměřením na problematické pasáže.

 

Součástí projektu je i realizace několika workshopů. Jejich cílem je především načerpání praktických znalostí a zkušeností od refundovaných specialistů na dané téma v odborných předmětech, a to především v předmětech Potraviny a výživa, Stolničení a Technologie. V rámci jednotlivých workshopů budou předvedeny praktické ukázky odborníky, kteří se aktuálnímu tématu profesionálně věnují. Součástí celého pracovního dne bude i diskuse, v rámci které bude žákům i pedagogům přiblížena problematika daného oboru z praxe. Odborníci se také žáky budou snažit motivovat 
k vyšším vzdělávacím cílům.

 

Jednotlivé cíle a výstupy projektu:

1)      cíl: rozvoj ICT prostředí školy

výstup: vzdělávací prostředí pro interaktivní výuku, kvalitní hardware a software pro moderní způsob výuky

 

2)      cíl: vybudování rozsáhlé databáze elektronických studijních materiálů

výstup: 11 souborů vzdělávacích podkladů pro vybrané všeobecně vzdělávací a odborné  předměty

 

3)      cíl: zavedení interaktivních výukových prostředků do školního vzdělávacího programu a do výuky, evaluace výstup: inovovaný školní vzdělávací program, evaluační studie s dotazníky od zapojených žáků a učitelů

 

Více informací naleznete na projektovém webu:

http://www.souteplicenmprojekt.cz/

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook