Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Komunikace

Schopnost efektivní komunikace je v dnešním světě základním kamenem lidského fungování. Informace jsou tím nejcennějším majetkem každého z nás. Snaha o jejich získání a předání v nezkreslené podobě je mnohdy znemožněna neznalostí nebo nedůslednou aplikací principů efektivní komunikace. Kurz je organizován ve dvou seminářích po 4 hodinách, celkem 8 vyučovacích hodin. Ukončení kurzu je písemnou zkouškou. Absolventům bude vydáno osvědčení o absolvování kurzu.

Osnova kurzu:

1. Verbální komunikace

  • První dojem
  • Navazování kontaktu
  • Naslouchání
  • Asertivita

2. Neverbální komunikace

  • Gestika
  • Haptika
  • Mimika
  • Pantomimika – posturologie, kinezika
  • Paralingvistika
  • Proxemika

3. Formální a neformální komunikace, přímá a zprostředkovaná

4. Motivace pracovníků

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook