Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Stravování

Škola zajišťuje stravování ve školní jídelně žákům, pracovníkům školy a cizím strávníkům. Provoz školní jídelny je v souladu s Organizačními pokyny pro příslušný školní rok. Žáci mají na stravování nárok pouze v době školního vyučování.  V době školních prázdnin a dnů volna vyhlášených ředitelkou školy není školní jídelna v provozu. Žáci dojíždějící do školy z místa bydliště mají nárok na oběd, žáci ubytovaní v Domově mládeže (DM) na celodenní stravu (snídaně s přesnídávkou, oběd, svačina, večeře a druhá večeře).

Snídaně obsahuje i přesnídávku, oběd se skládá z polévky, hlavního chodu, doplňku (ovoce, salát nebo dezert) a nápoje, večeře zahrnuje svačinu a II. večeři.

V současné době školní jídelna neposkytuje dietní stravování.

Ceny stravného - žáci

  Suroviny (stravovací limit) poznámka
Snídaně 22,- Kč snídaně 15,- Kč, přesnídávka 7.- Kč
Oběd 33,- Kč  
Večeře 33,- Kč večeře 17,- Kč, svačina 7,- Kč, II. večeře 9,- Kč
Celkem 88,- Kč  

Způsob platby stravného

Platbu lze poukázat na účet školy bezhotovostním převodem z účtu na účet školní jídelny 107-5532220277/0100.  Musí být vyplněn variabilní symbol platby. Tímto symbolem je KÓD strávníka. Každému žákovi bude písemně sdělen vedoucí stravování při přihlášce ke školnímu stravování. Bez správného vyplnění nebude možné platbu včas identifikovat a připsat ve prospěch žáka, který platbu poukázal. Protože k „dobití“ čipu může dojít s časovým zpožděním 4 – 6 dnů po odeslání platby, je bezpodmínečně nutné platby stravného odesílat alespoň 7 až 10 dnů před předpokládaným odběrem stravy. Platbu lze provést i hotově u vedoucí stravování.

Vnitřní řád školní jídelny

Aktuální ceny stravného

Informace o spotřebním koši (.pdf)

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook