Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Suplování

Aktuální rozvhr tříd a aktuální rozvhr učitelů.

Suplování:   Čtvrtek 21.9.2017 (1.cyklus)

Datum výpisu: 20.9.2017 (15:27)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

3.HA

 

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Mikundová Radka

 

Dro

Matu

-

-

-

Matu

-

-

-

Stillerová Naděžda

 

Dro

Matu

-

-

-

MAB

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Jansová Petra

4.hod

odpadá

MAT

3.HA (hot)

 

Organizační důvody

Machová Blanka

5b.hod

supl. (Si)

POV

2.HM (hot)+

(303)

 
 

7.hod

odpadá

ANJ

3.HA (hot)

 

Organizační důvody

Matušková Jana

2.hod

supl. (Mi)

NEJ

2.A (č)

(303)

 
 

2.hod

spojeno (Si)

NEJ

2.A (k)

(303)

 
 

5b.hod

supl. (Mi)

OBN

2.A

(304)

 
 

6.hod

odpadá

NEJ

3.HA (hot)

 

Organizační důvody

Drobná Vlasta

1.hod

supl. (Mi)

CEJ

2.A (k)

(303)

 
 

1.hod

spojeno (Si)

CEJ

2.A (č)

(303)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.HM

5b.hod

POV

ho

(303)

supluje

Machová Blanka

(Si)

2.A

1.hod

CEJ

k

(303)

supluje

Drobná Vlasta

(Mi)

 

1.hod

CEJ

č

(303)

spojí

Drobná Vlasta

(Si)

 

2.hod

NEJ

č

(303)

supluje

Matušková Jana

(Mi)

 

2.hod

NEJ

k

(303)

spojí

Matušková Jana

(Si)

 

5b.hod

OBN

 

(304)

supluje

Matušková Jana

(Mi)

2.HM

5b.hod

POV

hot

(303)

supluje

Machová Blanka

(Si)

Pedagogický dohled u třídy:

3.HA (hot), 1.- 8. hod - Mikundová Radka

 

 

Suplování:   Pátek 22.9.2017 (1.cyklus)

Datum výpisu: 20.9.2017 (15:27)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

1.HM

 

OD

OD

OD

OD

OD

OD

     

3.HA

 

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

OD

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Mikundová Radka

 

MAB

MAB

-

-

-

-

-

-

-

Stillerová Naděžda

 

MAB

-

-

Vaj

..

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Machová Blanka

1.hod

supl. (Mi)

STO

2.A (č)

(306)

 
 

1.hod

spojeno (Si)

TEC

2.A (k)

(306)

 
 

2.hod

supl. (Mi)

ANJ

1.HM (ho)+

(303)

 

Vajsarová Renáta

1.hod

odpadá

UCE

3.HA (hot)+

 

Organizační důvody

 

4.hod

supl. (Si)

UCE

4.H+

(203)

 

Jansa Šrůtková Soňa

3.hod

odpadá

CER

3.HA (hot)+

 

Organizační důvody

 

4.hod

odpadá

MAM

3.HA (hot)+

 

Organizační důvody

Změny v rozvrzích tříd:

1.HM

2.hod

ANJ

ho

(303)

supluje

Machová Blanka

(Mi)

2.A

1.hod

STO

č

(306)

supluje

Machová Blanka

(Mi)

 

1.hod

TEC

k

(306)

spojí

Machová Blanka

(Si)

2.HM

4.hod

UCE

gas

(203)

supluje

Vajsarová Renáta

(Si)

 

5a.hod

TEV

gas

 

odpadá

 

(Si)

4.H

4.hod

UCE

 

(203)

supluje

Vajsarová Renáta

(Si)

 

5a.hod

TEV

   

odpadá

 

(Si)

Pedagogický dohled u třídy:

1.HM (gas), 1.- 5b. hod - Mikundová Radka

3.HA (hot), 1.- 8. hod - Mikundová Radka

 

 

Suplování:   Pondělí 25.9.2017 (1.cyklus)

Datum výpisu: 20.9.2017 (15:27)

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Matušková Jana

 

Mi

-

Si

Mi

-

-

Si

..

..

Změny v rozvrzích učitelů:

Mikundová Radka

1.hod

supl. (Matu)

EKO

2.A

(304)

 
 

4.hod

supl. (Matu)

EKO

1.HM (gas)+

(303)

 

Stillerová Naděžda

3.hod

supl. (Matu)

TEV

4.H+

(306)

 
 

6.hod

supl. (Matu)

OBN

2.A

(304)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.HM

4.hod

EKO

ho

(303)

supluje

Mikundová Radka

(Matu)

 

4.hod

EKO

gas

(303)

supluje

Mikundová Radka

(Matu)

 

7.hod

ZSV

gas

 

odpadá

 

(Matu)

2.A

1.hod

EKO

 

(304)

supluje

Mikundová Radka

(Matu)

 

6.hod

OBN

 

(304)

supluje

Stillerová Naděžda

(Matu)

2.HM

3.hod

TEV

gas

(306)

supluje

Stillerová Naděžda

(Matu)

3.HA

7.hod

ZSV

hot

 

odpadá

 

(Matu)

 

8.hod

NEJ

hot

 

odpadá

 

(Matu)

4.H

3.hod

TEV

 

(306)

supluje

Stillerová Naděžda

(Matu)

 

 

Suplování:   Středa 27.9.2017 (1.cyklus)

Datum výpisu: 20.9.2017 (15:27)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

1.HM

 

Exku

Exku

Exku

Exku

Exku

Exku

Exku

Exku

Exku

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

Matušková Jana

 

Vaj

Si

Šr

..

..

-

MAB

-

-

Drobná Vlasta

 

MAB

-

..

..

..

-

-

-

-

Změny v rozvrzích učitelů:

Jansová Petra

2.hod

odpadá

CHE

1.HM (ho)

 

Exkurze

 

3.hod

odpadá

CHE

1.HM (ho)

 

Exkurze

 

5a.hod

navíc

MAT

2.HM (gas)+

(306)

 

Machová Blanka

1.hod

supl. (Dro)

KOM

2.A

(305)

 
 

6.hod

spojeno (Matu)

ANJ

2.HM (hot)+

(303)

 
 

7.hod

odpadá

ANJ

2.HM (hot)+

 

zrušeno

Vajsarová Renáta

1.hod

supl. (Matu)

UCE

3.HA (hot)+

(303)

 
 

4.hod

navíc

EKO

2.HM (hot)

(209)

 

Stillerová Naděžda

2.hod

supl. (Matu)

NEJ

2.HM (hot)+

(209)

 
 

3.hod

přesun <<

TEV

2.A

(203)

z 5b.hod

 

4.hod

přesun <<

TEV

2.A

(203)

z 6.hod

 

5a.hod

navíc

TEC

2.HM (hot)

(209)

 
 

5b.hod

přesun >>

TEV

2.A

 

na 3.hod

 

6.hod

přesun >>

TEV

2.A

 

na 4.hod

Jansa Šrůtková Soňa

3.hod

supl. (Matu)

NEJ

4.H

(306)

 
 

4.hod

navíc

SEO

2.HM (gas)+

(308)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.HM

1.hod

UCE

gas

(303)

supluje

Vajsarová Renáta

(Matu)

2.A

1.hod

KOM

 

(305)

supluje

Machová Blanka

(Dro)

 

3.hod

TEV

 

(203)

přesun <<

Stillerová Naděžda

z 5b.hod

 

4.hod

TEV

 

(203)

přesun <<

Stillerová Naděžda

z 6.hod

 

5b.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 3.hod

 

6.hod

TEV

   

přesun >>

 

na 4.hod

2.HM

2.hod

NEJ

gas

(209)

supluje

Stillerová Naděžda

(Matu)

 

2.hod

NEJ

hot

(209)

supluje

Stillerová Naděžda

(Matu)

 

4.hod

SEO

gas

(308)

navíc

Jansa Šrůtková Soňa

 
 

4.hod

EKO

hot

(209)

navíc

Vajsarová Renáta

 
 

5a.hod

TEC

hot

(209)

navíc

Stillerová Naděžda

 
 

5a.hod

MAT

gas

(306)

navíc

Jansová Petra

 
 

6.hod

ANJ

gas

(303)

spojí

Machová Blanka

(Matu)

 

6.hod

ANJ

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Matu)

 

7.hod

ANJ

gas

 

odpadá

 

(MAB)

 

7.hod

ANJ

hot

 

odpadá

 

(MAB)

3.HA

1.hod

UCE

hot

(303)

supluje

Vajsarová Renáta

(Matu)

4.H

3.hod

NEJ

 

(306)

supluje

Jansa Šrůtková Soňa

(Matu)

 

4.hod

SEO

 

(308)

navíc

Jansa Šrůtková Soňa

 
 

5a.hod

MAT

 

(306)

navíc

Jansová Petra

 

Pedagogický dohled u třídy:

1.HM (ho), 1.- 8. hod - Drobná Vlasta

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook