Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium

Pro zájemce o studium
Pro veřejnost

Pro veřejnost

Pro veřejnost
Pro studenty

Pro studenty

Pro studenty

Suplování

Aktuální rozvhr tříd a aktuální rozvhr učitelů.

Suplování:   Pátek 22.6.2018 (2.cyklus)

Datum výpisu: 21.6.2018 (15:08)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

1.HM

 

Pra

Pra

Pra

Pra

 

Pra

Pra

     

2.HM

 

KS

KS

KS

KS

KS

         

3.HA

 

KS

KS

KS

KS

           

4.H

KS

KS

KS

KS

KS

KS

         

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

Vajsarová Renáta

 

Mi

MAB

-

MAB

           

Stillerová Naděžda

 

Dro

Dro

..

..

..

-

-

-

-

 

Jansa Šrůtková Soňa

 

..

..

MAB

MAB

-

-

-

-

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Jansová Petra

0.hod

odpadá

SEO

4.H (mat)

 

Konec studia

Machová Blanka

2.hod

supl. (Vaj)

UCE

3.HA (hot)+

(209)

 
 

3.hod

spojeno (Šr)

CER

3.HA (hot)+

(303)

 
 

4.hod

supl. (Vaj)

UCE

2.HM (hot)

(303)

 
 

4.hod

spojeno (Šr)

MAM

3.HA (hot)+

(303)

 

Mikundová Radka

1.hod

supl. (Vaj)

ANJ

1.A

(108)

 

Drobná Vlasta

1.hod

spojeno (Si)

POV

2.HM (hot)+

(206)

 
 

2.hod

spojeno (Si)

OBN

1.A

(206)

 
 

3.hod

odpadá

CEJ

4.H

 

Konec studia

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

ANJ

 

(108)

supluje

Mikundová Radka

(Vaj)

 

2.hod

OBN

 

(206)

spojí

Drobná Vlasta

(Si)

1.HM

2.hod

UCE

gas

(209)

supluje

Machová Blanka

(Vaj)

 

3.hod

CER

gas

(303)

spojí

Machová Blanka

(Šr)

 

4.hod

MAM

gas

(303)

spojí

Machová Blanka

(Šr)

2.HM

1.hod

POV

hot

(206)

spojí

Drobná Vlasta

(Si)

 

4.hod

UCE

hot

(303)

supluje

Machová Blanka

(Vaj)

3.HA

2.hod

UCE

hot

(209)

supluje

Machová Blanka

(Vaj)

 

3.hod

CER

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Šr)

 

4.hod

MAM

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Šr)

 

 

Suplování:   Pondělí 25.6.2018 (2.cyklus)

Datum výpisu: 21.6.2018 (15:08)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

1.HM

 

Pra

Pra

Pra

Pra

 

Pra

Pra

     

2.HM

   

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

KS

 

3.HA

 

KS

KS

KS

KS

KS

         

4.H

 

KS

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

   

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

Vajsarová Renáta

 

-

..

Mi

Dro

MAB

-

..

     

Stillerová Naděžda

 

Zoch

Zoch

-

..

..

-

Dro

-

-

 

Jansa Šrůtková Soňa

 

-

-

Marc

-

-

-

Marc

..

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Machová Blanka

1.hod

odpadá

ANJ

4.H

 

Konec studia

 

5a.hod

supl. (Vaj)

UCE

3.HA (hot)+

(303)

 

Marchovský Tomáš

3.hod

supl. (Šr)

CER

3.HA (hot)+

(108)

 
 

5a.hod

odpadá

IKT

2.HM (gas)

 

Konec studia

 

6.hod

supl. (Šr)

CER

3.HA (hot)+

(108)

 

Mikundová Radka

1.hod

odpadá

EKO

3.HA (kč)

 

Konec studia

 

3.hod

supl. (Vaj)

EKO

1.A

(303)

 
 

4.hod

odpadá

STO

3.HA (č)

 

Konec studia

 

5a.hod

odpadá

STO

3.HA (k)

 

Konec studia

Drobná Vlasta

3.hod

odpadá

CEJ

1.HM (ho)

 

odborná praxe

 

4.hod

supl. (Vaj)

OBN

1.A

(303)

 
 

6.hod

supl. (Si)

POV

1.A

(304)

 

Zocherová Jana

1.hod

spojeno (Si)

ANJ

1.A

(108)

 
 

2.hod

supl. (Si)

ANJ

1.A

(mim)

 
 

3.hod

odpadá

NEJ

4.H

 

Konec studia

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

ANJ

 

(108)

spojí

Zocherová Jana

(Si)

 

2.hod

ANJ

 

(mim)

supluje

Zocherová Jana

(Si)

 

3.hod

EKO

 

(303)

supluje

Mikundová Radka

(Vaj)

 

4.hod

OBN

 

(303)

supluje

Drobná Vlasta

(Vaj)

 

6.hod

POV

 

(304)

supluje

Drobná Vlasta

(Si)

1.HM

3.hod

CER

gas

(108)

supluje

Marchovský Tomáš

(Šr)

 

5a.hod

UCE

gas

(303)

supluje

Machová Blanka

(Vaj)

 

6.hod

CER

gas

(108)

supluje

Marchovský Tomáš

(Šr)

3.HA

3.hod

CER

hot

(108)

supluje

Marchovský Tomáš

(Šr)

 

5a.hod

UCE

hot

(303)

supluje

Machová Blanka

(Vaj)

 

6.hod

CER

hot

(108)

supluje

Marchovský Tomáš

(Šr)

 

 

Suplování:   Úterý 26.6.2018 (2.cyklus)

Datum výpisu: 21.6.2018 (15:08)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

1.HM

 

Pra

Pra

Pra

Pra

Pra

 

Pra

Pra

   

2.HM

 

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

KS

   

3.HA

 

KS

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

KS

 

4.H

 

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

KS

KS

 

Nepřítomní učitelé

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

Jansová Petra

   

MAB

 

MAB

           

Marchovský Tomáš

 

..

Mi

Dro

..

MAB

-

-

..

   

Vajsarová Renáta

 

..

MAB

-

-

-

-

MAB

     

Stillerová Naděžda

 

Mi

..

-

-

MAB

-

..

..

..

 

Jansa Šrůtková Soňa

 

-

-

MAB

..

-

..

..

Mi

   

Změny v rozvrzích učitelů:

Janatová Eva

5a.hod

odpadá

OBN

3.HA (kč)

 

Konec studia

Jansová Petra

3.hod

odpadá

MAT

4.H+

 

Konec studia

Machová Blanka

2.hod

supl. (Jan)

CER

1.HM (gas)+

(303)

 
 

2.hod

spojeno (Vaj)

CER

3.HA (hot)+

(303)

 
 

3.hod

supl. (Šr)

MAM

3.HA (hot)+

(108)

 
 

4.hod

spojeno (Jan)

MAT

3.HA (hot)+

(303)

 
 

5a.hod

supl. (Marc)

CER

3.HA (hot)+

(305)

 
 

5a.hod

spojeno (Si)

CER

2.HM (hot)+

(303)

 
 

6.hod

spojeno (Vaj)

MAT

1.A

(303)

 
 

8.hod

odpadá

SEO

4.H (anj)

 

Konec studia

Mikundová Radka

1.hod

spojeno (Si)

EKO

1.A

(303)

 
 

2.hod

supl. (Marc)

EKO

1.A

(305)

 
 

6.hod

odpadá

STO

3.HA (č)

 

Konec studia

 

7.hod

supl. (Šr)

STO

1.A

(108)

 
 

8.hod

odpadá

STO

3.HA (č)

 

Konec studia

Drobná Vlasta

2.hod

odpadá

CEJ

2.HM (gas)+

 

Konec studia

 

3.hod

spojeno (Marc)

CEJ

1.A

(206)

 

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

EKO

 

(303)

spojí

Mikundová Radka

(Si)

 

2.hod

EKO

 

(305)

supluje

Mikundová Radka

(Marc)

 

3.hod

CEJ

 

(206)

spojí

Drobná Vlasta

(Marc)

 

6.hod

MAT

 

(303)

spojí

Machová Blanka

(Vaj)

 

7.hod

STO

 

(108)

supluje

Mikundová Radka

(Šr)

1.HM

2.hod

CER

gas

(303)

supluje

Machová Blanka

(Jan)

 

3.hod

MAM

gas

(108)

supluje

Machová Blanka

(Šr)

 

5a.hod

CER

gas

(305)

supluje

Machová Blanka

(Marc)

2.HM

2.hod

CER

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Vaj)

 

4.hod

MAT

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Jan)

 

5a.hod

CER

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Si)

3.HA

2.hod

CER

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Vaj)

 

3.hod

MAM

hot

(108)

supluje

Machová Blanka

(Šr)

 

4.hod

MAT

hot

(303)

spojí

Machová Blanka

(Jan)

 

5a.hod

CER

hot

(305)

supluje

Machová Blanka

(Marc)

 

 

Suplování:   Středa 27.6.2018 (2.cyklus)

Datum výpisu: 21.6.2018 (15:08)

Nepřítomné třídy

0.

1.

2.

3.

4.

5a.

5b.

6.

7.

8.

9.

1.HM

 

Pra

Pra

Pra

Pra

 

Pra

Pra

     

2.HM

 

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

     

3.HA

 

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

KS

   

4.H

 

KS

KS

KS

KS

 

KS

KS

     

Změny v rozvrzích učitelů:

Janatová Eva

5b.hod

odpadá

ZSV

4.H+

 

Konec studia

 

6.hod

odpadá

ZSV

4.H+

 

Konec studia

 

7.hod

odpadá

OBN

3.HA (kč)

 

Konec studia

Jansová Petra

1.hod

odpadá

CHE

1.A+

 

změna hodiny

 

2.hod

odpadá

CHE

1.A+

 

změna hodiny

Machová Blanka

1.hod

odpadá

ANJ

4.H

 

Konec studia

 

3.hod

odpadá

ANJ

2.HM (gas)

 

Konec studia

 

5b.hod

odpadá

ANJ

3.HA (kč)

 

Konec studia

 

6.hod

odpadá

ANJ

3.HA (kč)

 

Konec studia

Marchovský Tomáš

1.hod

změna

ANJ

1.A+

(108)

 
 

2.hod

spojeno (Jan)

EKO

1.A+

(308)

 

Mikundová Radka

4.hod

odpadá

STO

3.HA (č)

 

Konec studia

Vajsarová Renáta

2.hod

odpadá

EKO

4.H

 

Konec studia

 

4.hod

odpadá

EKO

4.H+

 

Konec studia

Drobná Vlasta

2.hod

odpadá

CEJ

3.HA (kč)

 

Konec studia

Zocherová Jana

3.hod

odpadá

NEJ

4.H

 

Konec studia

Stillerová Naděžda

3.hod

odpadá

POV

3.HA (kč)

 

Konec studia

 

4.hod

odpadá

TEC

3.HA (k)

 

Konec studia

Změny v rozvrzích tříd:

1.A

1.hod

ANJ

 

(108)

změna

Marchovský Tomáš

(Jan)

 

2.hod

EKO

 

(308)

spojí

Marchovský Tomáš

(Jan)

Bakaláři

Přihlášení do programu pro školní administrativu Bakaláři.

Bakaláři

Dostupnost webové aplikace je omezena každý den mezi 15:00-22:30 hod.

Newsletter

Chcete, abychom Vám zasílali novinky na e-mail? Napište Váš e-mail do formuláře a potvrďte. V případě, že již nemáte zájem o odběr novinek, stiskněte odebrat.


Facebook